სკოლის ისტორია

სკოლა „მერმისი“ შეიქმნა 1994 წელს სკოლის დამფუძნებლები - ქეთევან დოლიძე, ლალი ვაშაკიძე, მანანა მალაზონია.

სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი. სკოლის ისტორიის ტექსტი.

დამატებითი ტექსტი

ქეთი-დოლიძე-მანანა-მალაზონია-ლალი-ვაშაკიძე-1
დროის მიხედვით