სკოლის დირექცია

Mancho
დირექტორი
მანანა მალაზონია
Read full profile
13319841_1181144338571979_6784273216520325479_n
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
ლალი ვაშაკიძე
Read full profile
46482070_315114365758947_3702205669634473984_n
დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ-აღმზრდელობით დარგში
ირინა სოლტიში
Read full profile