“მერმისის” 24-ე საზეიმო მიღება

“მერმისის” 24-ე საზეიმო მიღება