თიკო არსენიძე
სამოქალაქო განათლების პედაგოგი
ბექა გაჩეჩილაძე
ისტორიის პედაგოგი
ბელა ბარკალაია
ქართული ენის პედაგოგი
თამუნა მანჯავიძე
სიმღერის მასწავლებელი
ირმა ქობულაშვილი
ისტ-ის პედაგოგი
გრიგოლ ჟორდანია
რეჟისორი
ვიქტორია ვახტანგაძე
ფიზიკური აღზრდის პედაგოგი
თეონა მახარაშვილი
ქართული ანისა და ლიტერატურის პედაგოგი
ქეთი ურუშაძე
ხელოვნების პედაგოგი
ქეთი კალანდარიშვილი
დაწყებითი საფეხურის აღმზრდელ-კოორდინატორი