27 სექტემბერს სკოლა “მერმისი” შეუერთდა ევროპის სპორტის კვირეულს

27 სექტემბერს სკოლა “მერმისი” შეუერთდა ევროპის სპორტის კვირეულს