სკოლა მერმისი აქ არის სად ხარ შენ?

სკოლა მერმისი აქ არის სად ხარ შენ?