მიღება პირველკლასელთათვის

სწავლების საფასური 1 კლასში- 6000 ლ. გადახდა ხდება სკოლასა და მშობელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

სკოლის ფორმა მოქმედებს 1-6 კლასის ჩათვლით, მის: მცხეთის ქ.N2 ტელ: 599282888, 599560101, 2946464 სამუშაო საათები:(10:00- 19:00)

საჭირო დოკუმენტაცია
1
განცხადება
მშობლის განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე
2
დაბადების მოწმობა
დაბადების მოწმობის დედანი, ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
3
ჯანმრთელობის მოწმობა
ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100, აცრების მიმდინარე კალენდრით
4
ფოტო
ორი ფოტო ¾ - ზე
5
მშობლის პირადობა
მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლი
6
სასკოლო მზაობა
სასკოლო მზაობა მოწმდება სკოლის ფსიქოლოგის მიერ.
სკოლაში გადმომსვლელთათვის

სხვა სკოლებიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები ჩაირიცხებიან ძირითად საგნებში ტესტირებისა და სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე.

v_3264-1024x768
dsc_0285_4001
dsc_0285_400
img_2513_400
შეღავათები

მრავალშვილიან მშობელს (ოთხი და მეტი შვილი), ეძლევა შეღავათი წლიური გადასახადი თანის 20%-ით.

საშუალო საფეხურის (10,11,12კლ) წარჩინებულ ( ოქროს მედლის კანდიდატს) მოსწავლეთა მშობლებს ეძლევათ შეღავათი წლიური თანხის 20%-ით.

იმ გადამხდელს , რომლის ოჯახიდანაც სკოლაში სწავლობს სამი ბავშვი, ეძლევა შეღავათი მესამე (ყველაზე უმცროსი) ბავშვზე, წლიური გადასახადი თანხის 20%-ით.

საშეღავათო მომსახურების მქონე პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ  თავისუფალი გადახდის გრაფიკით, რომელიც არ უნდა გადაცდეს მაისის ბოლოს.

დაგვისვით ნებისმიერი კითხვა

    awdawd
    სკოლა მერმისი
    awdawd
    სკოლა მერმისი