დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ-აღმზრდელობით დარგში
ირინა სოლტიში
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
ლალი ვაშაკიძე
დირექტორი
მანანა მალაზონია
დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
ლალი ვაშაკიძე
დირექტორის მოადგილე ეთიკურ-ესთეტიკურ, სოციალურ და აღმზრდელობით დარგში
ირინა სოლტიში
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ლიკა მალაზონია
ადმინისტრაციულ-საკანცელარიო საქმეთა მენეჯერი
მარინა შატაკიშვილი
აღმზრდელობითი მუშაობის კოორდინატორი
თეონა სვანიძე
ბუღალტერი
ლელა ჩხეტია
ფსიქოლოგიური სამსახური
პროფ. ჯანა კახიანი