საზოგადოების აზრი ჩვენთვის საინტერესო თემებზე

მოსწავლეებმა მათთვის საინტერესო თემებზე, ინფორმაციის მოპოვების სხვადასხვა გზით გაიგეს საზოგადოების ნაწილის აზრი, დაამუშავეს შედეგები და წარმოადგინეს პროექტების სახით.