სად და როგორ ვიყენებთ ტრიგონომეტრიას

“მერმისის” მეთერთმეტეკლასელებმა წარმოგვიდგინეს ტრიგონომეტრიის გამოყენების ფართო სპექტრი – ტრიგონომეტრია მედიცინაში, კრიმინოლოგიაში, ავიაციაში, ასტრონომიაში, ოკეანოგრაფიაში, მუსიკაში, ფოტოგრაფიაში, კარტოგრაფიაში, ონლაინ თამაშებში, ხელოვნებაში, არქიტექტურაში.