ჟურნალი ”ატომი”

ინტეგრირებული პროექტი აღმზრდელობითი პროგრამიდან- “წიგნიერების პროპაგანდა”. მე-11 და მე-5 კლასის კოლაბორაციის შედეგად შეიქმნა ჟურნალი “ატომი”, რომელიც მიზნად ისახავს მოსწავლეთა სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას შემეცნებითი კუთხით. დღეს შედგა ჟურნალის პრეზენტაცია! მოსწავლეებმა გადაავლეს თვალი მერმისულ ისტორიას.