გაკვეთილების ცხრილის საათობრივი გრაფიკი

I-II კლასებისთვის

გაკვეთილების ცხრილის საათობრივი გრაფიკი

# გაკვეთილის დაწყება-დასრულება შესვენების დრო გაკვეთილის ხანგრძლივობა
1 9.00 –  9. 35 10 წთ 35 წუთი
2 9.45 – 10.20 15 წთ 35 წუთი
3 10.35 –11.10 10 წთ 35 წუთი
4 11.20 –11.55 10 წთ 35 წუთი
5 12.05 –12.40 15 წთ 35 წუთი
6 12.55 –13.30 10 წთ 35 წუთი
7 13.40 –14.15 10 წთ 35 წუთი
8 14.25 –15.00 10 წთ 35 წუთი

III -XII კლასებისთვის                                                              

გაკვეთილების ცხრილის საათობრივი გრაფიკი

# გაკვეთილის დაწყება-დასრულება შესვენების დრო გაკვეთილის ხანგრძლივობა
1 9.00 –  9. 40 5 წთ 40 წუთი
2 9.45 – 10.25 10 წთ 40 წუთი
3 10.35 – 11.15 5 წთ 40 წუთი
4 11.20 – 12.00 5 წთ 40 წუთი
5 12.05 – 12.45 15 წთ 40 წუთი
6 13.00 – 13.40 5 წთ 40 წუთი
7 13.45 – 14.25 5 წთ 40 წუთი
8 14.30 – 15.10 5 წთ 40 წუთი