მშობელთათვის

ძვირფასო მშობლებო, მოხარული ვართ რომ ჩვენი სკოლით დაინტერესდით, იმედი გვაქვს ნაყოფიერი თანამშრომლობის;

ენდეთ ჩვენ გამოცდილებას! „მერმისი“ უკვე 28 წლისაა;

 • სკოლა ზოგადსაგანმანათლებლო პროცესს ახორციელებს დაწყებით (I – VI), საბაზო (VII– IX)  და საშუალო (X – XII) საფეხურის კლასებში. სასწავლო წელი ითვალისწინებს 2 სემესტრს, ხუთდღიან სასწავლო კვირას;
 • 2022-23 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი – იხილეთ ბმული;
 • გაკვეთილების ცხრილის საათობრივი გრაფიკი – იხილეთ ბმული;
 • წლიური გამოცდების ჩამონათვალი – იხილეთ ბმული;
 • მცირე რიცხოვანი კლასები;
 • უცხო ენების გაძლიერებული სწავლება, პირველი უცხო ენა ინგლისური, TOEFEL-ის პროგრამით, მეორე უცხო ენა – რუსული, ესპანური, გერმანული;
 • ინგლისური ენა ისწავლება გაზრდილი საათების რაოდენობით, მოსწავლეები დამამთავრებელ კლასში ინგლისურ ენაში არიან სტანდარტთან შედარებით 2 საფეხურით მაღლა C1-დონეზე.
 • რუსული, ესპანური და გერმანული ენები ჩვენთან ისწავლება მესამე კლასიდან;
 • დაწვრილებითი ინფორმაცია საგნობრივ კათედრებზე იხ. ლინკი
  • სკოლა, სასწავლო პროცესში იყენებს მრავალფეროვან საგანმანათლებლო რესურსს:
  • გრიფირებული სახელმძღვანელოები (ლინკი), დამხმარე ლიტერატურა, სხვადასხვა სახის თვალსაჩინოებები, ელექტრონული რესურსები და ა.შ.
  • სკოლაში ფუნქციონირებს ბიბლიოთეკა, ლაბორატორიები, საგნობრივი კაბინეტები (ფოტოები);
  • სკოლას აქვს თეატრსტუდია 1998 წლიდან(ლინკი)
  • სასწავლო პროცესში შედის მოსწავლეთა გასვლითი და ღია გაკვეთილები, ექსკურსიები, ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტებში აქტიური ჩართულობა, კულტურულ-შემეცნებითი ღონისძიებები, სპორტული შეჯიბრებები
 • დაწყებითი საფეხურის (I-VI) თითოეულ კლასი:
  • აღმზრდელების მეთვალყურეობის ქვეშაა;
  • მოსწავლეები სკოლაში რჩებიან 17:00;
  • დღის მეორე ნახევარში ხდება საშინაო დავალებების მომზადება;
  • კვება I-IV კლასებში ორჯერადი, V-VI კლასებში ერთჯერადი;
  • კვების მენიუს ადგენს ექიმი დიეტოლოგი;

  საბაზო და საშუალო საფეხურის კლასებს კურირებენ დამრიგებლები;

 • სკოლაში ფუნქციონირებსს ფსიქოლოგიური სამსახური, პროფესორი ჯანა კახიანი, ფსიქოლოგი ნინო გურგენიძე, სპეც მასწავლებელი მარინე ბეკურაშვილი; (საერთო ფოტო)ფსიქოლოგიური სამსახურის მოვალეობაა:
  • პირველკლასელთა დიაგნოსტიკის ჩატარება სასკოლო მზაობის შემოწმების მიზნით;
  • პრობლემურ სიტუაციებში მოსწავლეთა ქცევის შეფასება, პრევენციული ღონისძიებების დაგეგემვა;
  • სასწავლო და სოციალური ქცევის პრობლემების მქონე მოსწავლეების მონიტორინგი;
  • სსსმ მოსწავლისათვის ადაპტირებული მეთოდების შერჩევაში მასწავლებლების დახმარება;
  • I-IIკლასებში მოსწავლეთა სოციალური ადაპტაციის, სასკოლო უნარ-ჩვევების განვითარების მიზნით ინტელექტუალური თამაშების საათების ჩატარება;
  • ჩვენ გთავაზობთ სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილ და მრავალფეროვან სისტემას
  • გაძლევთ საშუალებას აირჩიოთ თქვენთვის მისაღები ვარიანტი
  • სკოლაში მოქმედებს სხვადასხვა საშეღავათო პირობა
  • დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (ლელას ნომერი)
  • საბუთების ჩამონათვალი პირველკლასელთათვის იხ. აქ (ლინკი);

  სხვა სკოლებიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები ჩაირიცხებიან ძირითად საგნებში ტესტირებისა   და სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე, საჭირო საბუთების ჩამონათვალი იხ. აქ

საჭირო დოკუმენტაცია
1
განცხადება
მშობლის განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე
2
დაბადების მოწმობა
დაბადების მოწმობის დედანი, ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
3
ჯანმრთელობის მოწმობა
ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100, აცრების მიმდინარე კალენდრით
4
ფოტო
ორი ფოტო ¾ - ზე
5
მშობლის პირადობა
მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლი
6
სასკოლო მზაობა
სასკოლო მზაობა მოწმდება სკოლის ფსიქოლოგის მიერ.
სკოლაში გადმომსვლელთათვის

სხვა სკოლებიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები ჩაირიცხებიან ძირითად საგნებში ტესტირებისა და სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე.

v_3264-1024x768
dsc_0285_4001
dsc_0285_400
img_2513_400
შეღავათები

მრავალშვილიან მშობელს (ოთხი და მეტი შვილი), ეძლევა შეღავათი წლიური გადასახადი თანის 20%-ით.

საშუალო საფეხურის (10,11,12კლ) წარჩინებულ ( ოქროს მედლის კანდიდატს) მოსწავლეთა მშობლებს ეძლევათ შეღავათი წლიური თანხის 20%-ით.

იმ გადამხდელს , რომლის ოჯახიდანაც სკოლაში სწავლობს სამი ბავშვი, ეძლევა შეღავათი მესამე (ყველაზე უმცროსი) ბავშვზე, წლიური გადასახადი თანხის 20%-ით.

საშეღავათო მომსახურების მქონე პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ  თავისუფალი გადახდის გრაფიკით, რომელიც არ უნდა გადაცდეს მაისის ბოლოს.

დაგვისვით ნებისმიერი კითხვა

  awdawd
  სკოლა მერმისი
  awdawd
  სკოლა მერმისი