ისტორია

სკოლა „მერმისი“ შეიქმნა 1994 წელს
სკოლის დამფუძნებლები -   ქეთევან დოლიძე, ლალი ვაშაკიძე, მანანა მალაზონია.

 

 

მისია

ზოგადსაგანმანათლებლო საერო საშუალო სკოლა "მერმისის" პრიორიტეტები და მისწრაფებებია:

  • აღზარდოს სამოქალაქო ცნობიერების მქონე პატრიოტი ადამიანი;
  • ჩამოუყალიბოს ოჯახის, სახელმწიფოს, საზოგადოების და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების განცდა;
  • ჩამოუყალიბოს ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებები, განუვითაროს ტოლერანტული, ლიბერალური და დემოკრატიული აზროვნება; განუვითაროს შემწყნარებლობიბისა და ურთიერთპატივისცემის გრძნობები, მიუხედავად სოციალური, ეთნიკური, რელიგიური და ლინგვისტური, მსოფლმხედველობრივი სხვაობის;
  • განუვითაროს სოციალური და სააზროვნო უნარ-ჩვევები;
  • ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე თავისუფალი პიროვნების ჩამოყალიბება;
  • მისცეს სათანადო განათლება, უცხო ენების ცოდნის მაღალი დონე;
  • განუვითაროს ესთეტიკური გემოვნება და შინაგანი კულტურა;
  • ასწავლოს ჯანსაღი ცხოვრების წესი;
  • იზრუნოს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლეებზე, მათთვის სასურველი სოციალური, ფსიქოლოგიური და ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელას;
  • შეუქმნას მოსწავლეებს უსაფრთხო და ჯანსაღი სოციალურ-ფსიქოლოგიური გარემო.
ჰიმნი

რას გთავაზობთ

 სკოლა „მერმისი“ გთავაზობთ:

   1. პირველიდან - მეექვსე კლასების ჩათვლით სწავლის ხანგრძლივობა 09- 17;00 -მდე, დღის მეორე ნახევარში მიმდინარეობს საშინაო დავალებების დამზადება.
   2. პირველი კლასიდანვე ყველა დისციპლინაში გაკვეთილს ატარებს კონკრეტული საგნის სპეციალისტი.
   3. მეხუთე კლასიდან ძირითად საგნებში ხდება მოსწავლეთა გაყოფა.
   4. სკოლა ჰყავს ფსიქოლოგი, რომელიც პირველ და მეორე კლასებში ატარებს გაკვეთილს „ინტელექტუალური თამაშები“ , სადაც ხდება მოსწავლეთა მონიტორინგი.
   5. სკოლაში არსებობს სექციები, რომლებიც მოიცავს, როგორც დამატებით სასწავლო პროგრამებს, ისე სპორტულ და კულტურულ აქტივობებს. 1. კომპიუტერკლასი (3 წლიანი პროგრამა), 2.ჭადრაკის კლასი ( 3 წლიანი პროგრამა), 3. სიმღერისა და თეატრ სტუდიები.
   6. სასწავლო პროცესში შედის მოსწავლეთა გასვლითი და ღია გაკვეთილები, ექსკურსიები, ეროვნულ და საერთაშორისო პროექტებში აქტიური ჩართულობა, კულტურულ - შემეცნებითი ღონისძიებები - ( თეატრი, კინო, მუზეუმი და სხვა), სპორტული შეჯიბრებები, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა.
   7.  უცხო ენები :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    ინგლისური ენა - გაძლიერებული პროგრამით 1-12 კლ.

    English book in Georgia official

    3-6 კლ .       TOEFL  “Primary” tests

    7-9  კლ  .     TOEFL  “Junior” tests

    10-12  კლ.   TOEFL   I T P.

    საფეხურებზე გამოცდების შედეგების მიხედვით სერთიფიკათის მინიჭება.

    რუსული ენა - 3-12 კლ.р    „ Русский Дом“ პროგრამით

    საფეხურებზე გამოცდების შედეგების მიხედვით  სერთიფიკატის მინიჭება.

    გერმანული ენა - Genial A1, A2

    წარჩინებული მოსწავლეები პედაგოგის ხელმძღვანელობით გადიან გერმანიაში, ქ. ბერლინში Deutsche Akademie Programm Fur Sprachen: “Erst lachen, dann machen.

   8. კვება  - მენიუს ადგენს ექიმი - დიეტოლოგი. 1-4 კლასი ორჯერადი, 5-6 კლასი ერთჯერადი. 8-12 - სკოლის კაფეტერია.