სკოლის დამფუძნებლები

 

ქეთი დოლიძე, მანანა მალაზონია, ლალი ვაშაკიძე


 

სკოლის სტრუქტურული ერთეული

მანანა მალაზონია

დირექტორი


ლალი ვაშაკიძე

დირექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში


ირინა სოლტიში

დირექტორის მოადგილე
ეთიკურ-ესთეტიკურ,
სოციალურ და აღმზრდელობით დარგში


ლიკა მალაზონია

საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერიმარინა შატაკიშვილი

ადმინისტრაციულ-საკანცელარიო
საქმეთა
მენეჯერი


თეონა სვანიძე

აღმზრდელობითი
მუშაობის
კოორდინატორი


ლელა ჩხეტია

ბუღალტერი


პროფ. ჯანა კახიანი

ფსიქოლოგიური
სამსახურინინო ელიზბარიძე

ბიბლიოთეკარი


ნინო გურგენიძე

ფსიქოლოგიური
სამსახური


ნინო ღვინიაშვილი

კომპიუტერული
მომსახურების
ოპერატორი


მარინა ბეკურაშვილი

სსსმ პედაგოგირუსუდან ქრისტესაშვილი

ექიმი


ბადრი ჯღარკავა

ლოჯისტი


კობა გალეგაშვილი

დაცვა


იოსებ თვალიაშვილი

დაცვამერი ძნელაძე

სანიტარული უზრუნველყოფა


თამარ ახალბედაშვილი

სანიტარული უზრუნველყოფა