საკადრო პოლიტიკა

საგნის ცოდნა, პედაგოგიური კვალიფიკაცია, საკუთარი პროფესიით სიამაყე, გამორჩეული სიყვარული ბავშვის მიმართ!
 
ამჟამად სკოლას ემსახურება 40 მაგისტრი, 5 ბაკალავრი, 5 დოქტორი, მათ შორის 4 ტრენერია, 4 მასწავლებელი პერიოდულად თანამშრომლობს შეფასების ეროვნულ ცენტრთან, 6 მასწავლებელი არის სახელმძღვანელოს ავტორი.
 
ეს მხოლოდ ციფრებია. ჰკითხეთ მერმისელებს,როგორი უნდა იყოს კარგი მასწავლებელი! ჰკითხეთ მეთორმეტე კლასელებს, როგორ ჩააბარეს საატესტატო გამოცდები!
 

ვაკანსია

სკოლა “მერმისი” აცხადებს ვაკანსიებს შემდეგ პოზიციებზე:
1. დამრიგებელ-კურატორი
2. ინგლისური ენის პედაგოგი
3. ისტორიის პედაგოგი
4. ფიზიკის პედაგოგი
5. სამოქალაქო თავდაცვის პედაგოგი
6. სამოქალაქო განათლების პედაგოგი

mermisischool@yahoo.com