საკადრო პოლიტიკა

საგნის ცოდნა, პედაგოგიური კვალიფიკაცია, საკუთარი პროფესიით სიამაყე, გამორჩეული სიყვარული ბავშვის მიმართ!
 
ამჟამად სკოლას ემსახურება 40 მაგისტრი, 5 ბაკალავრი, 5 დოქტორი, მათ შორის 4 ტრენერია, 4 მასწავლებელი პერიოდულად თანამშრომლობს შეფასების ეროვნულ ცენტრთან, 6 მასწავლებელი არის სახელმძღვანელოს ავტორი.
 
ეს მხოლოდ ციფრებია. ჰკითხეთ მერმისელებს,როგორი უნდა იყოს კარგი მასწავლებელი! ჰკითხეთ მეთორმეტე კლასელებს, როგორ ჩააბარეს საატესტატო გამოცდები!
 

ვაკანსია

ამჟამად სკოლას ვაკანსია არ აქვს.