საკლასო ოთახი

დღეს “მერმისში” ირიცხება 244 მოსწავლე.
 
“მერმისის” მოსწავლეთა 70% წარჩინებულია (8, 9, 10 ქულა).
 
I-დან IVკლასის ჩათვლით ჩატარდა მონიტორინგი ქართულ ენასა და მათემატიკაში.
 

შიდა გამოცდებიდან საატესტატო გამოცდებამდე!

Vკლასიდან XI-კლასის ჩათვლით მერმისელებმა ჩააბარეს ჯამში 31 გამოცდა.
 
“მერმისელთა” ყველაზე დაბალი საშუალო მონაცემი იყო 8.07, ხოლო ყველაზე მაღალი საშუალომონაცემი-9.55 . სხვადასხვა საგნებში დაიწერა 14 ათი ქულა,
 
31 ცხრაზე მაღალი ქულა, 41 რვაზე მაღალი ქულა, 14 შვიდზე მაღალი ქულა, ერთადერთი ყველაზე დაბალი ქულა იყო 6.66.
 
2011 წელს “მერმისი” დაამთავრა 13 მოსწავლემ, მათგან ერთმა ოქროს მედალზე.