საკლასო ოთახი

დღეს “მერმისში” ირიცხება 244 მოსწავლე.
 
“მერმისის” მოსწავლეთა 70% წარჩინებულია (8, 9, 10 ქულა).
 
I-დან IVკლასის ჩათვლით ჩატარდა მონიტორინგი ქართულ ენასა და მათემატიკაში.
 

შიდა გამოცდებიდან საატესტატო გამოცდებამდე!