მიღება პირველკლასელთათვის

დოკუმენტაცია  : 

  1.  მშობლის განცხადება სკოლის დირექტორის სახელზე
  2. დაბადების მოწმობის დედანი, ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
  3. ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა 100, აცრების მიმდინარე კალენდრით
  4. ორი ფოტო ¾       
  5. მშობელთა პირადობის მოწმობის ასლი

სასკოლო მზაობა მოწმდება სკოლის ფსიქოლოგის მიერ.

სწავლების საფასური 1 კლასში- 5000 ლ. გადახდა ხდება სკოლასა და მშობელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.    

სკოლის ფორმა მოქმედებს 1-6 კლასის ჩათვლით, მის: მცხეთის ქ.N2  სამუშაო საათები:

 (10:00- 19:00)

 ტელ: 599282888, 599560101, 2946464.

სკოლაში გადმომსვლელთათვის

სხვა სკოლებიდან გადმომსვლელი მოსწავლეები ჩაირიცხებიან ძირითად საგნებში ტესტირებისა და სკოლის ფსიქოლოგთან გასაუბრების საფუძველზე.

შეღავათები

მრავალშვილიან მშობელს (ოთხი და მეტი შვილი), ეძლევა შეღავათი წლიური გადასახადი თანის 20%-ით.

საშუალო საფეხურის (10,11,12კლ) წარჩინებულ ( ოქროს მედლის კანდიდატს) მოსწავლეთა მშობლებს ეძლევათ შეღავათი წლიური თანხის 20%-ით.

იმ გადამხდელს , რომლის ოჯახიდანაც სკოლაში სწავლობს სამი ბავშვი, ეძლევა შეღავათი მესამე (ყველაზე უმცროსი) ბავშვზე, წლიური გადასახადი თანხის 20%-ით.

საშეღავათო მომსახურების მქონე პირებს შეუძლიათ ისარგებლონ  თავისუფალი გადახდის გრაფიკით, რომელიც არ უნდა გადაცდეს მაისის ბოლოს.