ექსკურსია ტაო-კლარჯეთში

ექსკურსია ტაო-კლარჯეთში

 

”ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო:
ვინ არის, სიდამ მოსულა, სად არის, წავა სადაო.”